På bestyrelsesmødet den 22. september 2015
kom lukning af Kanalvej i debat.

 
Udtræk fra DGO:
 

5000 køretøjer

Lukkes Kanalvej for trafik vil det betyde, at den daglige trafik på cirka 5000 køretøjer skal finde alternativer ruter.
 
Den kommunale forvaltning vurderer, at bilisterne i stedet vil søge veje som Toftebæksvej, Sorgenfrigårdsvej, Lyngbygårdsvej, Carlshøjsvej og Baunehøjvej.
 
"Trafiksikkerhedsmæssigt vurderer forvaltningen, at det er bedre at holde Kanalvej åben for trafik i byggeperioden af hensyn til de bløde trafikanter. Der er forbud mod cykling og gående på Kanalvej i forhold til at lede trafikanterne på omvejskørsel og gennem lokalveje, hvor der færdes mange på cykel og gående," lyder det fra forvaltningen.
 
Formanden Thorkild Baltzer kunne hertil oplyse, at de ”bløde” trafikanter allerede er dirigeret væk fra Kanalvej til en gang og cykelstien langs banen.
 
En enig bestyrelse gav Thorkild Baltzer mandat til at kæmpe videre for en åbning af Kanalvej i én retning i hele byggeforløber, for at afbøde den fatale gene dette vil medføre for tilgængeligheden til byen og dermed også handelen i Kongens Lyngby.
Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn | 2800 Kgs. Lyngby  | Tlf.: 31131781 | lisemarie@visitlyngby.dk