Formandsberetning til
Handelsforeningens generalforsamling

Den 14. april 2016.
 

Hvad er der sket siden sidste generalforsamling?

Der har været afholdt syv bestyrelsesmøder. Parallelt med disse, blev der, som meddelt i sidste års beretning, nedsat i samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune, en arbejdsgruppe, som skulle stå for forskellige events - aktiviteter, jeg vil gerne takke gruppen for deres store engagement, som har udmøntet sig til følgende aktiviteter:
 
Aktiviteter:
 • Lørdag den 20. juni. Forårsparade
 • Lørdag den 5. september. Golden Days
 • Lørdag den 31. oktober Halloween.
 • Onsdag den 11. november Andespil
 • Fredag den 27. november Black Friday
 • Lørdag den 21. november Juletræstænding
 • Søndag den 13. december Luciaoptog
 • Og i ugen op til påske Find påskeharen.
 
Kommende aktiviteter i 2016:
Hele ugen fra den 25. til 30. april Forskningens døgn med forskellige arrangementer - hovedsalig på DTU, skolerne samt stadsbiblioteket.
 
 • Lørdag den 4. juni Markedsdag Gourmet i Kongens Lyngby.
 • Lørdag den 18. juni Sommerparade optakt til udsalgsstart
 • Lørdag 3. september Liv i Lyngby
 • Lørdag den 9. til 20. september Golden Days som opstartes parralelt med Liv i Lyngby Lørdag den 29. oktober Halloween i Kongens Lyngby
 • Fredag den 4. november International Day
 • Lørdag den 20. november Juletræstænding
 • Fredag den 25. november Black Friday
 • Søndag den 11. december Luciaoptog
 
Reserver venligst datoerne nu og bak op om disse arrangementer, som blandt andet også får en stor presseomtale.
 
Fremkommelighed:
Som nævnt sidste år, har vi være spændte på, hvordan fremkommeligheden er og bliver, efter de store byggerier - blandt andet på Kanalvej - hvor den også blev afspærret, er igangsat. Det er vores fornemmelse, trods disse udfordringer, er gået nogenlunde.
 
En stor hjælp på parkeringsområdet var, da der blev etableret midlertidige P-pladser på cirkuspladsen, som vi kan se, at der er stor belægning på, pladser, som vi håber, kan bevares, indtil de endelige P-pladser under nybyggeriet på kanalvej kan tages i brug?
 
Letbanen:
Der har været stor debat i medierne omkring en kommende letbane, hvor den endelige beslutning er udsat til år 2017. Vi er spændt på, om vores viceborgmester Simon Pihl Sørensen har nye informationer omkring dette ved hans indlæg i aften?
 
Kontaktrådet:
Kontaktrådet er efter vores anmodning blevet genetableret. Her indkalder kommunen til 2 årlige informationer omkring udviklingen i Lyngby bymidte, hvor vi har mulighed for at indgå i en dialog, inden det bliver endeligt vedtaget. Vi er meget glade for dette tiltag.
 
Handelsskolen København Nord:
Handelsgymnasiet samt Lyngby almene gymnasium på Trongårdsvej er nu fuldt udbygget og taget i brug. Vores bestyrelsesmedlem Ulrik Jardorf sidder i Handelsskolen København Nords bestyrelse.
 
Turistforeningen:
Der arbejdes stadig med en turiststrategi 2015 – 2017 i en netværksgruppe styret af kommunen, hvor blandet Torben Schwabe og deltager. Vores bestyrelsesmedlem Claus Harkjær varetager stadig turistforeningens opgaver fra hans butik, Pak og Send, på Ulrikkenborg Plads. En stor tak til Claus for det.
 
Legater:
Som i de tidligere år har fællesfonden for Hans og Lilly Lauritzens mindelegater og Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn legater givet udbytte. Der er i år samlet udbetalt kr. 8.000,00, dette er mindre end tidligere, hvilket skyldes et mindre renteudbytte samt, at vi tidligere har udbetalt for meget, så der skulle lige være balance i fundatsen.
 
Ejendommen Odinsvej:
Ejendommen er fortsat fuld udlejet og fremstår i fin stand. Det har hjulpet gevaldigt med ansættelse af den nye vicevært, som er meget pålidelig, haven har fået et ordentlig løft, og der er etableret cykelhalvtage ved gavlene.
 
Mailadresser:
Som nævnt sidste år, for at vi kan få informationerne hurtigere ud, om jeres mailadresse. Den kan sendes til forretningsfører Steffen Hindkjær på mail info@lyngbyhandel.dk Handelsforeningens
 
Hjemmeside:
Vi vil anmode jer om at gå ind på Handelsforeningens hjemmeside www.lyngbyhandel.dk for at få opdatering på, hvad der sker i vores forening.
 
Til slut vil jeg takke Borgmesteren, politikerne samt deres embedsmænd for den gode konstruktive dialog og samspil i det forløbne år - et samspil som vi sætter stor pris på, og som vi håber vil fortsætte?
 
Jeg vil også takke ”Det Grønne område” for det gode samarbejde, deres sælgeres arbejde med at informere om Handelsforeningen, når der kommer medlemmer til byen og ikke mindst om lån af Birgittes arbejdskraft, når vi kalder.
 
Også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer samt Steffen for et godt og loyalt samarbejde i det forløbne år.
 
Tak for Jeres opmærksomhed, jeg sætter hermed beretningen til debat
 
Med venlig hilsen
 
Thorkild Baltzer
Formand
Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn | 2800 Kgs. Lyngby  | Tlf.: 31131781 | lisemarie@visitlyngby.dk