Formandsberetning til Handelsforeningens generalforsamling

Den 23. april 2015
 

Hvad er der sket siden sidste generalforsamling?

Der er i årets løb været afholdt seks bestyrelsesmøder - parallelt med det, har der været afholdt en del udvalgsmøder dels i forbindelse med forskellige events, det største af dem var det tilbagevendende:
 
Liv i Lyngby
som blev afholdt den 29. – 30. august 2014, især Den Røde Løber trak atter stor interesse, jeg vil gerne takke de medlemmer og sponsorer som bakkede aktivt op om dette arrangement.

Som nævnt på sidste års generalforsamling, foreslog bestyrelsen politikkerne umiddelbart efter Kanalvejsprojektets igangsættelse at inddrage Kanalparken - det er det grønne areal, som ligger mellem Lyngby Storcenter og Kanalvej samt cirkuspladsen på Firskovvej - midlertidigt til parkering, selvom det er fredede arealer.

Det har været en meget lang proces at få Natur- og Miljønævntes tilladelse, især på grund af den lokale Naturfredningsforening gik imod tilladelsen, men nu er den endelig på plads.:

Midlertidig Parkering i Kanalparken
Myndighederne har givet tilladelsen, så planen er, at der udlægges ca. 50 – 100 P-pladser i det fredede område, opstarten til dette projekt starter i næste måned og vil ifølge vores oplysninger være klar i slutningen af næste måned, endvidere arbejdes der på at få aktiveret 257 p-pladser under Microsofts nye bygning, som forventes at være klar til efteråret. Disse pladser vil kunne bruges af borgere efter kl. 17.00 og i weekenderne.

Midlertidig parkering på cirkuspladsen
Der er også givet tilladelse til parkering på randzonen af cirkuspladsen, såfremt der bliver et behov. Midlertidig parkering Gasværksvej: Derudover er der givet tilladelse til at nedrive de bygninger, som ligger mellem Gasværksvej og Lyngby Storcenter, hvilket skulle give ca. 15 P-pladser.

Men på grund af uenighed i ejerkredsen er disse ikke etableret.. Midlertidig parkering Lyngby Torv: Lokalplanen 111 for Lyngby Torv er netop blevet ophævet. Denne beslutning muliggør nu, at Torvet kan inddrages til midlertidig parkering, vi følger denne udvikling nøje..

P- betaling
Endvidere har vi med glæde kunne konstatere at Kommunalbestyrelsen pr. 1. januar 2015 afskaffede betaling for parkering på de offentlige ejede P-pladser.
 
Parkeringssøgesystem
Det er med stor glæde og til gavn, at der blev oprettet en strategigruppe for en permanent dynamisk P-henvisningssystem, hvor alle P-plads ejere i bymidten er inviteret med for at spørge, om de er interesseret i at deltage i dette elektroniske system. Dette P-henvisningssystem blev klart før julehandelen og fungerer umiddelbart tilfredsstillende.
 

Handelsskolen København Nord

På uddannelsesområdet sker der en del for øjeblikket. Handelsskolen er ved at udvide afdelingen på Trongårdsvej – det gamle seminarium.
Udvidelsen gør, at der bliver plads til handelsgymnasiet samt det nye almene Lyngby gymnasium, der starter til sommer.

Vores bestyrelsesmedlem Ulrik Jardorf sidder i Handelsskolen København Nords bestyrelse.
 
Turistforeningen
Som meddelt på sidste års generalforsamling har vi indgået en aftale med borgmesteren om, at kommunen vil indgå aktivt i et samarbejde omkring turisme.

Kommunen har nedsat en netværksgruppe med mange forskellige interessenter, og der har været afholdt det første turisme- netværksmøde her den 15.april for at planlægge en Turismestrategi 2015-2017.

Vores næstformand Torben Schwabe og jeg deltog i dette møde. Vores bestyrelsesmedlem Claus Harkjær varetager stadig foreningens opgaver fra sin butik: Park og Send, Ulrikkenborg Plads., tak for det Claus.

Andespil
Traditionen tro var andespillet, som blev afholdt den 11. november, det store tilløbsstykke med ca.70 deltagere, et hyggeligt arrangement, hvor en del af medlemmerne har deres personale med, så vi kommer hinanden ved på tværs af brancherne.

Legater
Som i de tidligere år har fællesfonden for Hans og Lilly Lauritzens mindelegater og Handelsforeningen for Kongens Lyngbys legater givet et udbytte, så vi har kunnet glæde ansøgere på Handelsskolen København Nord, Copenhagen Business School, samt to enkelte ansøger med et samlet beløb på kr. 72.500,-

Ejendommen Odinsvej
Ejendommen er fortsat fuld udlejet og fremstår i fin stand, vi har fået ansat en ny vicevært som virker meget pålidelig og imødekommende.
 

Kommende aktiviteter

Lyngby-Taarbæk Kommune har, under Kultur- og Fritidsforvaltningen, nedsat en styregruppe til fremadrettet at tilpasse og arrangere diverse arrangementer. Torben Schwabe, Michael Dupont og Carsten Bak Sørensen deltager i denne gruppe.

Lørdag den 20 juni
Næste aktivitet efter generalforsamlingen er ”SOMMERPARADEN”, som finder sted lørdag den 20.juni 2015.
Det var en stor succes sidste år.
Vi vil opfordre jer til at støtte op om dette arrangement!

Liv i Lyngby er lige ”sat på stand by”, og bliver formentlig erstattet af:
 
Lørdag den 5. september
Sæsonstart, Parade for Danmarks udsendte soldater samt 70 år for Danmarks befrielse.
 
 
Uge 42.
Halloween.
 
Lørdag den 21. november
Juletræstænding Fredag den 27. november Black Friday.
 
Ret til ændringer forbeholdes.
 

Handelsforeningens Hjemmeside

Vi vil anmode vores medlemmer om at gå ind på Handelsforeningens hjemmeside www.lyngbyhandel.dk for at få opdateringer på, hvad der sker i vores forening.
 

Mailadresser

For at kunne nå få meddelelser hurtigere til medlemmerne, anmoder vi om at få jeres mailadresse, den kan sendes til vores forretningsfører Steffen Hindkjær på mail info@lyngbyhandel.dk
 

Fremtiden

Selvom der er store udfordringer, må vi rose vores politikere for det mod, de har haft til at muliggøre diverse byggeprojekter i bymidten. Mærskbyggeriet på den gamle Lyngby Tømmerhandler-grund står færdigt og Mærsk er indflyttet.

Microsoft på Kanalvej er snart klar til indflytning, derefter komme der yderligere to bygninger, som skal indeholde boliger, kontorer og butikker. De forventes færdig senest år 2018, og der er givet nedrivningstilladelse til Andersen og Martini grunden for at opføre ca..11.000 bruttoetagemeter fordelt på ca. 4000 kvm. forretning og ca. 7.000 kvm. bolig/studieboliger.

Endvidere er Vestforbrændingen ved at fremføre fjernvarmerør over de næste 2-3 år, alt sammen aktiviteter, som vi har en positiv indstilling til. Så der bliver udfordringer nok til at bevare Kgs. Lyngby som nordregionens indkøbssted.

Til slut vil jeg gerne takke Borgmesteren og hendes embedsmænd for den gode konstruktive dialog i det forløbne år, et samspil vi sætter stor pris på, og som vi håber, vil fortsætte.

Jeg vil gerne takke ” Det Grønne Område” for godt samarbejde, deres sælgeres arbejde med at skaffe nye medlemmer, samt lån af Birgittes arbejdskraft, når vi kalder.

Endvidere vil jeg rette en stor tak til mine bestyrelseskollegaer samt Steffen for et godt og loyalt samarbejde i året, der svandt.

Tak for Jeres opmærksomhed, jeg sætter hermed beretningen til debat.

Med venlig hilsen Thorkild Baltzer Formand
Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn | 2800 Kgs. Lyngby  | Tlf.: 31131781 | lisemarie@visitlyngby.dk