Priser og fordele

Du får eksempelvis indflydelse på
  • Spørgsmål om kommende trafikløsninger
  • Spørgsmål om gågade eller ej
  • Spørgsmål om parkeringsafgifter eller ej
  • Spørgsmål om åbningstider
  • Spørgsmål om fælles markedsføring
 
Og du er med til at støtte
  • Udsmykning af byen inkl. juleudsmykningen
  • Afholdelse af de årlige arrangementer
  • Udvikling af netværket blandt byens forretningsdrivende
  • De frivilliges arbejde i udvalg og bestyrelser
  • Fortsat stærkt handelsliv i Kongens Lyngby
 
Hvad koster det?
At være medlem i Handelsforeningen koster kun kr. 3.500 om året ekskl. moms.
 
Du modtager løbende nyhedsbreve samt en annonce i Det Grønne Område på
3 spalter x 180 mm inden tre måneder efter indmeldelse i foreningen.
 
Indeholdt i beløbet er kr. 1.500, der bruges til juleudsmykning af byen.
 
 
Handelsforeningen for Kgs. Lyngby | Postboks 28, 2800 Kgs. Lyngby  | Tlf.: 7020 9501 | shi@salesforce1.dk