Handelsforeningens bestyrelse

Formand

Store Manager Michael Dupont
Magasin Lyngby
Lyngby Hovedgade 43, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 44 33

Næstformand

Carsten Bak Sørensen
Lyngby Bymidte Aps
Svends allé 63
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 23209353

Bestyrelsesmedlemmer

Aut. el-installatør Thorkild Baltzer
Baltzer El
Firskovvej 25 A, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 87 87 66
 
Direktør Jacob Jørgensen
Johannes Fog A/S
Nørgaardsvej 3, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 87 10 01
 
Statsaut. Fodterapeut René Hartvig Hansen
Sunde Sko
Torvet 11, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 13 55
Mobil tlf. 21 77 97 56
 
Ejer Ulrik Jardorf
JARDEX Brdr. Jardorf A/S
Lyngby Hovedgade 33, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 87 89 00
 
Event- og marketingkoordinator Maria Bredsgaard
Lyngby Storcenter
Klampenborgvej, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45277714 
 
Advokat Thomas Damsholt
ADVODAN LYNGBY
Toftebæksvej 2, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 05 55
 

Suppleant

Apoteker Niels Kristensen
Lyngby Svane Apotek
Lyngby Hovedgade 27, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45870096 

Sekretær

Kommunikations- og marketingkoordinator Lise Marie Møller Lagoni
Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn
Gl. Lundtoftevej 1B (c/o Det Grønne Område), 2800 Kongens Lyngby
Tlf. 31131781

Bogholderi

Steffen Hindkjær
Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn
Gl. Lundtoftevej 1B (c/o Det Grønne Område), 2800 Kongens Lyngby
Tlf. 70 20 95 01

Revisor

Att.: Stats.aut. revisor Aage & Poul Holm
Arne Jacobsen Rustenborgvej 7 A, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 81 00