Handelsforeningens bestyrelse

Formand
Aut. el-installatør Thorkild Baltzer
Firskovvej 25 A, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 87 87 66
 
Næstformand
Store Manager Michael Dupont
Magasin Lyngby Lyngby Hovedgade 43, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 44 33
 
Direktør Jacob Jørgensen
Johannes Fog A/S
Nørgaardsvej 3, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 87 10 01
 
Statsaut. Fodterapeut René Hartvig Hansen
Sunde Sko
Torvet 11, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 13 55
Mobil tlf. 21 77 97 56
 
Owner Ulrik Jardorf
JARDEX Brdr. Jardorf A/S
Lyngby Hovedgade 33, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 87 89 00
 
Carsten Bak Sørensen
Post Pub Lyngby
Hovedgade 782, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 87 01 95
 
Marketingchef Melanie Boisleve
Lyngby Storcenter Klampenborgvej, 2800 Kgs. Lyngby
 
 
Suppleanter
 
Advokat Thomas Damsholt
ADVODAN LYNGBY
Toftebæksvej 2, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 05 55
 
Apoteker Niels Kristensen
Lyngby Svane Apotek
Lyngby Hovedgade 27, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45870096
 
Sekretær
Forstander Gregers Christensen
Erhvervsakademiet KNORD
Trongårdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 88 52 66 00
 
Forretningsfører & kasserer
Steffen Hindkjær
Handelsforeningen for Kgs. Lyngby og Omegn
Postboks 28, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 70 20 95 01
 
Revisor
Aage & Poul Holm
Att.: Stats.aut. revisor
Arne Jacobsen Rustenborgvej 7 A, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 81 00
Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn | Postboks 28, 2800 Kgs. Lyngby  | Tlf.: 7020 9501 | info@visitlyngby.dk